techland.pl » wydawnictwo.techland.pl

projekty

Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia Spójności Techland&#reg; Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

„Aktualizacja informacji zawartych w zapytaniach ofertowych”

W związku z opublikowaniem w dniu 27.02.2015r. zapytań ofertowych dotyczacych zakupu:
  1. Linii Technologicznej do produkcji zaawansowanych technologicznie gier komputerowych,
  2. Systemu do Tworzenia realistycznych Modeli Postaci na potrzeby zaawansowanych technologicznie gier komputerowych,
informujemy, iż w dniu dzisiejszym otrzymalismy zgodę Instytucji Wdrażajacej na wydłużenie terminu realizacji projektu „Wdrożenie innowacyjnej technologii POC do produkcji zaawansowanych technologicznie gier komputerowych”, w ramach którego finansowane beda ww. Zapytania.
Mając na uwadze powyższe informujemy, iż wydłużeniu ulega termin wykonania zamówienia wskazany w zapytaniach ofertowych z dnia 17.04.2015r. na dzien 30.06.2015r. Tym samym Zamawiający postanowił również wydłużyć terminy składania ofert oraz rozstrzygnięcia przetargów. Aktualne terminy przedstawiają sie następująco:
  • termin dostarczenia ofert mija w dniu 20.03.2015r. o godzinie 18:00,
  • do dnia 24.03.2015r. wybrany Oferent zostanie poinformowany o wyborze mailowo/telefonicznie/listem poleconym.
Powyższe zmiany dotyczą obu wyszczególnionych na poczatku pisma zapytań ofertowych. Pozostała treść zapytań ofertowych pozostaje bez zmian.
W związku z wprowadzeniem wyżej opisanych zmian, Oferenci, którzy do dnia dzisiejszego złożyli swoje oferty, maja możliwość zaktualizowania złożonych dokumentów. W przypadku otrzymania zaktualizowanego dokumentu, ten ostatni bedzie brał udział w porównaniu ofert jako obowiązujący.
Jeśli do dnia dzisiejszego oferta (oferty) nie zostały złożone to zachęcamy do przesłania ich we wskazanym powyżej terminie.
UWAGA! Nasza strona korzysta z plików cookies. Potrzebne są one do celów statystycznych oraz aby dostosować stronę do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Użytkownik ma możliwość zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.X